Wie ís die manager nu eigenlijk?

Essensys selecteert een aantal senior Interim Managers die aan uw verwachtingen voldoen. Substantiële knowhow speelt een cruciale rol. Maar we analyseren ook zorgvuldig op de gekozen kandidaten binnen de cultuur van uw onderneming passen. Met andere woorden: we screenen op basis van uw aanwijzingen, niet op basis van vage parameters. Essensys moet er 100% van overtuigd zijn dat de kandidaten die we voorstellen, volledig voldoen aan uw eisen.

De geselecteerde managers tekenen éérst een overeenkomst met Essensys. Die omvat een duidelijke stellingname over:

  • de interesse van de kandidaat in de functie
  • de beschikbaarheid van de kandidaat

Bovendien wordt een confidentialiteitsclausule toegevoegd. En pas dan gaan we over tot een concreet interview. Pas als er voor klant én manager een match is, begint de volgende ronde. Essensys stelt twee, maximum 3 kandidaten voor, die allen beschikken over een uitgebreid CV. Ook een duidelijke samenvatting van onze motivatie wordt toegevoegd.

Aan het werk!

Uiteraard kiest u, onze klant, wie u op gesprek wilt ontvangen – één kandidaat of elke kandidaat die door Essensys wordt voorgesteld. En u neemt de uiteindelijke beslissing. Uw Essensys-raadgever is aanwezig bij het interview, maar beperkt zich tot een introductie en advies – indien nodig – bij het nemen van de juiste beslissing.

Is ons werk voltooid na de definitieve keuze? Absoluut niet. Dan begint de uitdaging pas. Essensys zorgt ervoor dat de manager – die onmiddellijk begint, zonder overgangsperiode – een vlotte en productieve start maakt. “Geef ons honderd dagen”, dat is niet onze stijl. We verzekeren productiviteit vanaf dag één. U hebt daar recht op.

Als het nodig is, ondersteunt Essensys u bij het opstellen van een Plan van Aanpak. We toetsen regelmatig de stand van zaken af bij u en onze manager. Zo garanderen we een vlotte voortgang op basis van het contract en het Plan van Aanpak. We monitoren alles en zorgen ervoor dat de opdracht wordt uitgevoerd zoals afgesproken.

Een tevreden klant?

Na afloop van elke opdracht worden zowel de klant als de manager bevraagd door verschillende partijen. U krijgt de kans om de werking van Essensys en de betrokken partner of senior partner te beoordelen. Ook onze Way of Working, de opvolging, het resultaat en de toegevoegde waarde worden besproken.

“Committed to your future success” is geen loze slogan. Essensys wil oprecht een actieve rol spleen in het succes van onze klanten. Het feit dat het merendeel van onze klanten steeds opnieuw een beroep doen op onze service, is het beste bewijs dat we onze beloften waarmaken.

Kwaliteit

Alle activiteiten van Essensys – van de selectie van de senior Interim Managers, de relatie met de klant tot de implementatie van de follow-up van alle opdrachten – worden beschreven in onze Way of Working.

De processen en procedures in het Essensys-kwaliteitshandboek zijn voortdurend onderwerp van audits door externe partijen: LQRA (Lloyds Register of Quality Assurance, die ook optreedt voor beroepsorganisatie Federgon) en Qfor – Management Information. Het is geen verrassing dat Essensys al jarenlang beschikt over het maximum van 4 sterren op het gebied van kwaliteit, uitgereikt door beroepsorganisatie Federgon.

Kortom, onze volledige modus operandi, zoals beschreven in ons kwaliteitshandboek en geïntegreerd in onze commerciële en zakelijke service, wordt gemonitord door externe auditeurs om een effectieve realisatie te verzekeren. Voor u, onze klant, is dit een absolute garantie dat we steeds transparant en doelmatig te werk gaan.

Aarzel niet om ons te contacteren.

 

Cases

“De functie van Supply Chain Manager wordt onderschat”

Op zoek naar een Belg in Polen

SISA - De concurrentie zit overal

Barco - Pioniersmentaliteit als pluspunt