Interim Management is geen dating website.

 “Committed to your future succes” is de tag line van Essensys. Goed gevonden, niet? Dat vinden wij ook. Maar deze tag line is méér dan een slogan.

Het is een uithangbord van een unieke aanpak, een modus operandi die fundamenteel verschilt van wat anderen (beloven te) doen. We dagen u uit. Vergelijk de “Essensys Way of Working” met uw verwachtingen. We zijn er zeker van: die passen bij elkaar.

Interim Management op seniorniveau is niet enkel een kwestie van vraag en aanbod. Iedereen kan parameters op elkaar afstemmen. Maar de context van elke opdracht, de menselijke kant van de zaken en de verborgen risico’s en kansen zijn niet in parameters te vatten. En dan laten we de snelheid, de methodiek van screening én de ondersteuning bij uw keuze nog buiten beschouwing.

Een dynamische portfolio

Denkt u dat de zoektocht naar Interim Managers begint nadat er een opdracht binnenloopt? Nee, hoor. Onze partners, adviseurs en recruiters hebben een uitgebreid netwerk tot hun beschikking en volgen de micro- en macro-economische evoluties van onze klanten van nabij op. Zij beseffen wat ondernemingen bezighoudt en met welke uitdagingen elke sector wordt geconfronteerd.

Het is in die context dat Essensys voortdurend zijn portfolio samenstelt en uitbreidt. Niet op basis van oppervlakkige en algemene parameters. Maar op basis van oprechte, strikte selectieprocedures.

Alles start met een curriculum vitae. Wanneer de opleiding en carrière van een kandidaat voldoen aan onze verwachtingen, volgt een telefonisch interview, een persoonlijkheidstest én een persoonlijk interview. Dit wordt uitgevoerd door één van onze senior recruiters. En dan nog. Enkel wanneer het profiel van de kandidaat ook echt “klikt” met de filosofie van Essensys, wordt de kandidaat-manager opgenomen in onze portfolio.

Samen met de kandidaat-managers houden we hun informatie up-to-date. Zo zijn we in staat om snel en flexibel kandidaten te vinden voor een bepaalde aanvraag. Met andere woorden: Essensys heeft de meest gekwalificeerde senior managers in portfolio, nog vóór u uw aanvraag verstuurt.

Solide knowhow

Alle partners en senior-adviseurs van Essensys hebben zélf bedrijven of grote afdelingen geleid, of senior managementfuncties uitgevoerd. We beschikken dan ook over een diverse interne bedrijfservaring, onder meer in volgende disciplines:

  • Algemeen management
  • Financiën
  • Bevoorrading
  • Human resources
  • Marketing en verkoop

Het is precies die ervaring die ons in staat stelt om heldere analyses te maken van uw situatie. En om Executive Interim Management-oplossingen te formuleren die aansluiten bij uw vraag. Onze klanten verzilveren dus bij elke aanvraag onze jarenlange succesvolle samenwerkingen tussen klanten en Interim Managers.

Maar wat met het internet?

Wil dat dan zeggen dat Essensys zweert bij oude, traditionele rekruteerstrategieën? Wat dan met het internet en sociale media – zoals LinkedIn? Geen reden tot paniek, ook LinkedIn en sociale media behoren tot de standaardtechnieken van onze Essensys recruiters. Maar weet wel dat:

  • slechts 8% van de HR-managers waarde hecht aan wat er op LinkedIn staat.
  • 29% van die HR-managers inschat dat LinkedIn-informatie minder betrouwbaar is dan wat er in een papieren CV staat.
  • 47% niets gelooft van aanbevelingen op LinkedIn.
  • een schamele 1% (!) gelooft in succesvolle aanwervingen via LinkedIn.

Dat blijkt uit studies bij HR-managers in 100 grote Britse bedrijven, uitgevoerd door Norrie Johnston Recruitment. We halen dit niet aan om LinkedIn in diskrediet te brengen – integendeel. We raden wel aan om LinkedIn te gebruiken waarvoor het oorspronkelijk is opgericht: het faciliteren van de eerste kennismaking. Niet meer, niet minder.

LinkedIn is bovendien geen ideaal promotiekanaal voor senior managers. Promotie op sociale netwerken is weinig discreet. En veel executives maken er geen regelmatig gebruik van, wat het moeilijk maakt om deze groep te bereiken. De vrije toegang tot het medium blijkt dus een flinterdun voordeel. 41% van de executives verkiest nog altijd een recruitment partner met strikte selectieprocedures.

De enorme hoeveelheid kandidaten bekijken, neemt bovendien ontzettend veel tijd in beslag. “LinkedIn mag dan wel verschillende voordelen hebben, het garandeert simpelweg niét dat het bedrijf de juiste kandidaten aantrekt”, aldus Norrie Johnston Recruitment. “Ondanks de grote populariteit van de sociale media, blijft een belangrijke rol weggelegd voor recruitmentbedrijven. LinkedIn is ongetwijfeld een boeiend medium dat recruitmentbedrijven niet kunnen negeren, maar het sociale netwerk is geen alternatief voor de bestaande methodieken.”

Wie zoekt ú precies?

Bij Essensys is een intakegesprek met de klant van fundamenteel belang. Zelfs voor klanten voor wie we al meer dan 20 jaar Interim Managers zoeken. Zelfs als het gaat om een functie die we 5 jaar geleden al een keer invulden. Waarom? Omdat marktomstandigheden veranderen, net als de structuur en de processen binnen een bedrijf. Nieuwe tijden vergen nieuwe oplossingen. We laten niets aan het toeval over. En dat intakegesprek is geen oppervlakkige sales pitch. Integendeel.

We komen om te luisteren. Vragen te stellen. Ontdekken wat ú te vertellen hebt, wat uw verwachtingen en gevoeligheden zijn. We willen precies weten waar u naar op zoek bent, wat u wilt én wat u niet wilt. Kort na dat gesprek ontvangt u een samenvatting van onze partner of senior adviseur: een overzicht van de context, uw uitdagingen en verwachtingen.

U past aan waar nodig, zodat we een helder overzicht hebben waarmee we op zoek kunnen naar de meest geschikte senior Interim Manager. Zo vermijden we misverstanden. We stellen een duidelijke wettelijke overeenkomst op met de geselecteerde Interim Manager en voegen een contractueel bindende gedragscode toe. Goede afspraken maken goede vrienden, toch?

 

Cases

“De functie van Supply Chain Manager wordt onderschat”

Op zoek naar een Belg in Polen

SISA - De concurrentie zit overal

Barco - Pioniersmentaliteit als pluspunt