Barco - Pioniersmentaliteit als pluspunt

Barco stelde Essensys een complexe vraag: kon men iemand naar voor schuiven die een opdracht als interim manager kon combineren met een opdracht als sparring partner van de Vice President Quality & Process Excellence and Change Office? Het doel van die sparringopdracht: kwaliteitsgerelateerde activiteiten helpen stroomlijnen en verbeteren. Het antwoord was bevestigend. Wij gingen na afloop van de opdracht praten met de Vice President in kwestie, Joost Claerbout.


De naam Barco kent iedereen. Wat is minder bekend over dit technologisch bedrijf?
Joost Claerbout: We zijn wereldwijd actief, met vestigingen in tientallen landen in Europa en het Midden-Oosten, Noord-Amerika en het Verre Oosten. Productie en/of Research & Development gebeurt niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, India en China. We zijn echt een ‘global company’. En we doen het niet slecht. Omzet, EBITDA on sales en de waarde van het aandeel gingen de voorbije jaren telkens de hoogte in, waarbij we via meerdere projecten en programma’s onze maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds ernstig nemen.

Bij Barco denkt men automatisch aan ‘beeldschermen’. Klopt dat beeld nog?

Joost Claerbout: Barco doet meer dan dat. We schuiven eigenlijk op van leverancier van hardware naar leverancier van oplossingen in hard- en software. En daarnaast richten we steeds meer onze aandacht naar het middensegment. Gewoon om business te blijven genereren! Recent werd gesleuteld aan de opsplitsing in afdelingen, mede door enkele overnames in 2012. In grote lijnen gaat het om Healthcare, Projection, Advanced Visualization en Defense & Aerospace.


Wat betekenen die afdelingen van Barco voor de klanten?
Joost Claerbout: Wij focussen op het begrip ‘a smarter tomorrow’. Bij Healthcare bijvoorbeeld laten we verpleegkundig personeel 25% papierwerk besparen. Bij Projection kunnen cinema’s tot 50% besparen op xenonlampen. Bij Advanced Visualization spelen we een rol bij het wereldwijd monitoren van 50% van het transport van elektriciteit. En bij Defense & Aerospace kunnen we 5 tot 8% CO2-uitstoot helpen te verminderen.

Hoe ziet Barco zichzelf evolueren?
Joost Claerbout: Om een leidende rol te blijven spelen in diverse sectoren moet je ook blijven investeren in kwaliteit. We hadden ons voorgenomen om agressief te groeien naar een omzet van één miljard euro. Dat bedrag hebben we intussen ruim overschreden. Zoiets kan enkel door constante/permanente kwaliteit te leveren, door hoog te scoren op het vlak van klantentevredenheid. Dat bracht ons tot het voornemen om de kwaliteit – alle processen en de controle – op een nog hoger niveau te brengen. Vooreerst wilden we de impact van kwaliteitscontrole en -processen op het bedrijf als geheel verhogen, met inbegrip van de relaties met klanten en leveranciers. Ten tweede evolueert de wereld snel, met meer reglementering en een hoger verwachtingspatroon op het vlak van milieu, veiligheid en precisie.

Dat is geen opdracht die je op een drafje afhandelt...
Joost Claerbout:
En bovendien is het nuttig om af en toe een externe, frisse kijk in te schakelen. We hadden behoefte aan een interim manager omdat iemand door ziekte was weggevallen. Bovendien had een van de afdelingen een Quality Director die pas recent was aangetreden en de plaats van Quality Director voor de afdeling Defense & Aerospace was ook net vrijgekomen. We maakten van een acuut tekort gebruik om twee situaties aan te pakken: een interim manager moest een lacune opvullen én moest tegelijk mijn sparring partner zijn om het hele kwaliteitstraject te stroomlijnen en te verbeteren. Met deze briefing stapten we naar Essensys.


Werkte Barco al eerder samen met Essensys?
Joost Claerbout:
Ja, maar zeker niet exclusief. Wij gaan uit van het principe: wie het beste profiel naar voor kan schuiven, krijgt de opdracht. Zo is er af en toe een interim manager actief binnen Barco.


Vond u snel een geschikte kandidaat?
Joost Claerbout:
Essensys stelde drie profielen voor. Uit die drie profielen werd er één kandidaat net iets meer aanbevolen. Er bleek een goede match te bestaan met de behoeften van Barco. Essensys hield rekening met de context van het bedrijf en met de ervaring en de gewenste maturiteit van de interim manager. Prettig meegenomen was het duidelijke engagement om de opdracht tot het einde te faciliteren en te ondersteunen. En met ‘einde’ verwijs ik naar de duur van de opdracht. Die was voor twee kwartalen, maar we hebben de opdracht een paar keer verlengd. Uiteindelijk is de interim manager hier anderhalf jaar aan de slag geweest.

Waarom werd die opdracht verlengd?
Joost Claerbout:
Niet omwille van comfortredenen, uiteindelijk kost een interim manager geld. Hij heeft enkel opdrachten uitgeoefend waar we echt zijn inbreng voor konden gebruiken.
Door een opeenvolging van omstandigheden heeft de interim manager uiteindelijk taken uitgevoerd in drie afdelingen. De verlenging had dus telkens een functionele reden. Je moet weten: al bij al beschik ik over een beperkt team. Zodra iemand wegvalt, valt ook de aanwezige kennis en het aanwezige vertrouwen weg. Het gaat om functies waarvoor je niet zomaar back-up kunt voorzien, dat is financieel en praktisch niet haalbaar. Bovendien kan je niet iemand van de ene afdeling zomaar naar een andere afdeling detacheren of bevorderen. Elke afdeling heeft zijn eigen vereisten. Je zoekt per afdeling de profielen die daar het beste bij aansluiten.

De interim manager kon zich wel inleven in die heel verscheiden manieren van werken?
Joost Claerbout:
De interim manager had de nodige ervaring, polyvalentie én flexibiliteit. In onze taakbeschrijving verwezen we niet naar vaardigheden op het vlak van general mana-gement, maar Essensys had dat tussen de lijnen wel opgepikt in het gesprek dat wij vooraf hadden. De interim manager had ervaring met kwaliteitscontrole, maar ook als general manager van een technologisch bedrijf. Dat was een gouden zet. Hij kon zich snel inwerken, zonder dat hij zich daarna vastklampte aan een bepaalde opdracht. Zo konden wij hem in verschillende afdelingen plaatsen, waar hij telkens een overbruggingsfunctie had. Hij bezat een pioniersmentaliteit en dat was voor deze opdracht een absoluut pluspunt.

Werd hij op al die afdelingen snel -aanvaard?
Joost Claerbout:
De interim manager dwong respect af door zijn track record én door zijn uitstraling. Ik stelde hem telkens voor als iemand die in vertrouwen kon worden genomen. Erbij zeggende dat de opdracht telkens een korte tijd zou duren, hij was nooit ergens langer dan twee kwartalen. Ik vertelde de medewerkers dat dit een kans voor hen was om samen de werking te verbeteren. En dat lukte, de resultaten waren navenant.

En wat met het tweede deel van zijn opdracht?
Joost Claerbout:
Zijn opdracht als sparring partner liep als een rode draad door zijn activiteiten als interim manager in de verschillende afdelingen. Hij kreeg inzicht in onze interne keuken en hij is daar heel professioneel mee omgesprongen. Hij deed de juiste suggesties en de kwaliteitsbewaking en -controle staan nu zeker op een hoger niveau. Onder zijn impuls is ook coaching van medewerkers ingevoerd. Alle betrokkenen beseffen nu dat kwaliteit niet eindigt bij een auditrapport. In dat rapport staan aandachtspunten en daar moet duidelijker werk van worden gemaakt. We hebben als organisatie een mooie stap voorwaarts gezet en alle directiefuncties in de verschillende afdelingen zijn intussen ook ingevuld.
 

Company profile

* Producerend bedrijf op het vlak van visualisatie- en collaboratie-oplossingen.
* Hoofdkantoor in Kortrijk; vestigingen in Europa en het Midden-Oosten, Noord-Amerika en het Verre Oosten.
* 3.900 medewerkers (in VTE), 1,156 miljard euro omzet (2012).
* Actief op diverse markten: Healthcare, Projection (voorheen Entertainment), Defense & Aerospace en Advanced Visualization (voorheen Control Rooms & Simulation).
 

Solutions by Essensys

* Goede match met behoeften Barco, rekening houdend met de context van het bedrijf en de ervaring en de gewenste maturiteit van de interim manager.
* Intens engagement om het hele traject tot het einde te faciliteren en te ondersteunen.
* Aan de gevraagde vaardigheden op het vlak van quality control werd ervaring in general management toegevoegd.
Share: