“De functie van Supply Chain Manager wordt onderschat”

Het stond in de sterren geschreven dat Dovre vroeg of laat een beroep zou doen op Essensys. Een van de succesmodellen van deze kachelfabrikant uit Weelde heet namelijk Sense. En deze samenwerking is een scharniermoment. Dovre kiest voor een ingrijpende reorganisatie van de supply chain op een moment dat de omzet groeit. Wacht niet tot het te laat is om je bedrijfsprocessen in vraag te stellen, zo besefte CEO en eigenaar Tom Gehem..
 
Het is te weinig bekend dat Dovre een Belgisch bedrijf is?
Tom Gehem: “Dovre was een Noorse kachelfabrikant. Mijn vader Leon Gehem werd in 1964 vertegenwoordiger voor België. In 1981 werd hij merkeigenaar en bracht de productie over naar België. Dovre heeft dus een Scandinavische afkomst en speelt tezelfdertijd Belgische kwaliteit uit. Misschien moeten we nadrukkelijker die twee aspecten benadrukken in onze communicatie.”
 
Jullie behielden wel een internationale organisatie?
Tom Gehem: “De gieterij en het hoofdkantoor bevinden zich in Weelde, waar 200 mensen werken. In Noorwegen, Frankrijk en Spanje hebben we vestigingen met alles samen 15 medewerkers en daarnaast is er in Polen een assemblageafdeling waar nog eens 100 mensen aan de slag zijn. In andere landen werken we met importeurs, 25 in totaal. Slechts 10% van onze productie blijft in België, 90% is voor de export bestemd. 40.000 kachels worden verkocht onder de naam Dovre, nog eens 30.000 kachels worden in zijn geheel of als onderdelen verkocht onder andere merken. Zo leveren we veel aan Franse bedrijven en nu toont ook de Canadese en de Amerikaanse markt weer interesse. Door de lage stand van de euro, maar ook omdat men niet volledig afhankelijk wil zijn van de Chinese markt.”
 
Hoe staat de sector ervoor?
Tom Gehem: “Dovre bleef de voorbije jaren groeien. Als fabrikant hebben we in eigen land geen echte concurrentie meer. In Scandinavië daalde de markt met 40%, ondanks de vele nieuwe, kleine merken. Bij ons stagneerde de markt, al gaven de berichten over een mogelijke black-out een kleine boost. Wij verhoogden ons marktaandeel. En de markt verandert, met bijvoorbeeld kleinere kachels voor passiefhuizen.”
 
Er wordt vaak naar kachels gekeken als men het over fijn stof heeft. Terecht?
Tom Gehem: “Er is technologisch veel veranderd, met dubbele of zelfs drievoudige verbranding. Het probleem zijn open haarden en heel oude kachels. Wij innoveren voortdurend, 2020 wordt een kanteljaar voor de wettelijke normen. Elk nieuw model moet uitgebreid worden getest en goedgekeurd, zodat de ontwikkeling van een nieuwe kachel snel 100.000 euro kost. En er is de indirecte kost. Wij hebben twee mensen in dienst voor tests in ons eigen lab en werken ook samen met een professor in de verbrandingstechnologie van de universiteit van Eindhoven.”
 
Wat was de aanleiding om de hele supply chain onder de loep te leggen?
Tom Gehem: “CEO Tom Gehem heeft het managementcomité uitgebouwd met Herman Van Loon als Chief Operating Officer, Rudy Sterkens als Chief Financial Officer en Marcel Roovers als Chief Commercial Officer. Hun focus is kostefficiënter aankopen, produceren, verdelen (distributie) en het voorraadniveau laten dalen. Daarnaast staan veel nieuwe modellen op stapel en is er een investering van drie miljoen euro in nieuwe gietlijnen gepland. Dovre was altijd heel productiegericht, we willen de toekomst van het bedrijf veiligstellen.”
 
Op welke vlakken willen jullie het bedrijf veranderen?
Tom Gehem: “Waarom eigen magazijnen in Noorwegen of Spanje als transporteurs een levering binnen de 24 uur garanderen? Waarom een voorraad aanhouden in Salon-de-Provence om van daaruit klanten in Rijsel te bedienen? Noorwegen, Frankrijk en Spanje worden sales offices en klanten bestellen via dat lokale kantoor of rechtstreeks, nu toch vooral online. Daartegen staat dat we beter moeten plannen en exacte leverdata moeten geven. Daar stemmen we onze supply chain op af, rekening houdend met de praktische organisatie, de kostprijs enzovoort.”
 
Waarom stapten jullie met dat probleem naar Essensys?
Tom Gehem: “Intern was er niemand met voldoende knowhow en tijd om dat aan te pakken. Onze CFO had eerder al contacten gehad met Essensys en outsourcing is voor ons geen ‘vies’ woord. Ook voor IT en transport doen we een beroep op derden. Het intakegesprek met Tony Geudens van Essensys was heel to-the-point en één dag later lag het resultaat van dat profielgesprek al op tafel. Dat was meteen 95% van wat het moest zijn en op basis daarvan selecteerde Essensys drie mogelijke supply chain-specialisten. We moesten kiezen tussen een focus op hands-on, of een focus op spreadsheetmanagement, op een meer academische aanpak. We kozen voor die tweede optie. Al blijft dit een familiebedrijf, zonder enige hands-on red je het niet.”
 
Wat voor iemand was die interim manager?
Tom Gehem: “Een ervaren manager uit de automotivesector. Je kunt niet verwachten dat goede en ervaren medewerkers en ploegbazen zomaar alles aanvaarden van een jong iemand. De interim manager heeft zich samen met zijn ideeën en voorstellen elke dag moeten ‘verkopen’. Aan onze CFO, maar ook aan de heftruckchauffeurs, die je duidelijk moest maken waarom iets toch net iets anders kan én moet. Soms kreeg hij ideeën niet helemaal verkocht, maar hij zette wel de trend. Hij definieerde de supply chain, en nam logistiek en voorraad onder de loep. We beseffen nu dat de functie van Supply Chain Manager, die rapporteert aan de COO, wordt onderschat. Voor een uit de kluiten gewassen KMO als Dovre, met toegenomen concurrentie, meer modellen en meer landen waar we klanten hebben speelt die Supply Chain Manager een cruciale rol. Op de werkvloer beseft men nu dat routine niet altijd het juiste antwoord geeft, heeft men ervaren dat we nog efficiënter kunnen werken zonder kwaliteitsverlies. Dat op zich was een belangrijke bewustwording. De interim manager had duidelijk een reële impact.”
 
Welke rol speelde Essensys nog nadat de interim manager aan het werk was gegaan?
Tom Gehem: “In het begin deden we daar lacherig over: wat zou Essensys ons op die maandelijkse evaluatie kunnen vertellen? Maar de kritische vragen van Tony Geudens hielden ons bij de les. Hij hield ons gefocust. Na elke vergadering hadden we weer enkele actiepunten: Wat draait er en wat niet? Zijn we goed bezig? Wat wilden we bereiken tegen wanneer? Die evaluaties waren absoluut een meerwaarde.”
 
De opdracht is nu afgelopen?
Tom Gehem: “De interim manager zou zes tot negen maanden blijven, het werd meer dan een jaar. Maar we hebben nu de stap gezet naar de aanwerving van een permanente Supply Chain Manager, als schakel tussen verkoop en productie. Die begint over enkele weken en we willen nu in eerste instantie de continuïteit garanderen. De interim manager zat al samen met de nieuwe Supply Chain Manager en misschien doen we de komende maanden nog eens kort een beroep op hem voor een goede transitie. We willen de verworvenheden niet verloren laten gaan, want nu staat de reële omvorming van de vestigingen in Noorwegen, Frankrijk en Spanje tot sales offices op stapel.”
 
 

Company Profile:
  • Kachelfabrikant uit Weelde die 90% van de productie exporteert.
  • Familiebedrijf geleid door Tom Gehem, wiens vader in 1981 merkeigenaar werd en de productie overbracht van Noorwegen naar België.
  • 315 medewerkers, vestigingen in België, Polen, Noorwegen, Frankrijk en Spanje.
  • Geconsolideerde omzet: 38,5 miljoen euro.
  • Mede door steeds strengere wettelijke normen is innovatie cruciaal voor de verdere ontwikkeling.
 
Solutions by Essensys
  1. Het uitgebreid intakegesprek vatte de uitdaging perfect samen en leverde het juiste profiel van de interim manager op.
  2. De maandelijkse voortgangsmeetings hielden de opdrachtgever bij de les. Wat draait en wat niet? Welke actiepunten zijn er?
  3. De systematische aanpak voorkwam verwatering van de oorspronkelijke opdracht. Essensys denkt mee en durft de klant tegenspreken.
  4. Open dialoog, waarbij Essensys de eigen knowhow ter beschikking stelt van de klant en van de interim manager om een perfect resultaat van de opdracht te realiseren.
 
 
 
Share: