Interim management sleutel voor transformatie

De markt voor interim management boomt reeds vele jaren. “In tijden van noodzakelijke transformatie van bedrijven kunnen interim managers veel bijdragen in veranderingsprocessen. Zij leveren  specialismen die de bedrijven vaak niet in huis hebben”, aldus Michel Van Hemele, managing partner van Essensys, marktleider in Executive Interim Management in België. De Brusselse metropool tekent voor het leeuwendeel van de markt.

Het voorbije decennium is de vraag naar interim managers meer dan verdubbeld. Van Hemele legt uit waarom. “Als reactie op de crisis van 2008 en 2009 hebben bedrijven flink gesnoeid in hun vaste kosten, waarbij heel wat arbeidsplaatsen werden weggesaneerd. Daarnaast zien we het ritme van opeenvolgende transformatiegolven in de bedrijfswereld toenemen. De recente investeringsprogramma’s in digitale transformatie en big data zijn een sprekend voorbeeld. In zo een omgeving is het voor bedrijven onmogelijk om continu al de noodzakelijke specialisten op hun loonlijst te hebben. Er wordt dus steeds meer tijdelijk beroep gedaan op de inzet van hoger opgeleide specialisten en veranderingsmanagers.”

Welke sectoren doen vooral beroep op interim managers, en voor welke activiteiten?

Van Hemele: “De vraag naar interim managers komt voornamelijk uit de industrie, de ICT- sector, banken en verzekeraars, en de handel en distributiesector. Daarbij zijn de banken en verzekeraars de grootste groeiers in de laatste drie jaar. Op vlak van expertise worden interim managers in alle domeinen ingezet, met weliswaar een dominant aandeel voor financiën en ICT.”

Hoe belangrijk is interim management in de Brusselse metropool?

“De Brusselse metropool vertegenwoordigt met 44% van alle nationale opdrachten het leeuwendeel van onze klantenvraag. Voor de rest komt de vraag hoofdzakelijk uit Vlaanderen,  met Antwerpen en Oost-Vlaanderen op kop. Waalse bedrijven doen amper beroep op de flexibiliteit en toegevoegde waarde van interim managers. Dat zegt veel over de knelpunten van de lokale arbeidsmarkt. Binnen de Brusselse metropool bestaat onze klantenportefeuille voor 82% uit dienstenbedrijven, met banken en verzekeraars op kop, en 8% uit industriële bedrijven.

Hebben interim managers voldoende voeling met de bedrijfscultuur en de lange termijn?

“Voor elke interim manager is zich snel inwerken in een bedrijf de belangrijkste uitdaging. Daarbij horen vanzelfsprekend de kenmerken van de heersende bedrijfscultuur. Wij selecteren hen onder meer op die vereiste flexibiliteit en hun emotionele intelligentie. Daarnaast begint de interim manager ook aan zijn opdracht zonder vooroordelen. Het ontbreken van een ‘historische rugzak’ stelt hem of haar ook in staat om snel knelpunten in de operationele processen bloot te leggen, die vaste medewerkers sinds lang niet meer opmerken. Overigens zien wij de duurtijd van opdrachten jaar na jaar langer worden. Anderzijds stellen we een trend vast naar minder stabiliteit bij vaste medewerkers en meer inzet van flexibele arbeidsvormen.”

Wat zijn de kwaliteiten van een goede interim manager?

“Meer en meer evolueert de vraag naar gespecialiseerde profielen van interim managers. Logisch, gezien ze systematisch heel specifieke veranderingstrajecten moeten leiden met veelal technologische bouwstenen. Het managen van dergelijke veranderingstrajecten vertegenwoordigt jaarlijks 42 % van onze opdrachten. Aan de andere kant van het aanbod vind je algemeen gevormde managers waarvoor amper vraag bestaat. Naast specifieke kennis selecteren wij wel eveneens op leiderschap en betrouwbaarheid, ethiek, management stijl, flexibiliteit, emotionele intelligentie en charisma.”

Er komen steeds meer “makelaars” voor interim management op de markt, onder meer ook HR-bedrijven. Wat is het specifieke aanbod van Essensys?

“Als marktleider in senior interim management diensten hebben wij gemerkt dat de groei van de vraag naar interim managers, een aantrekkingskracht heeft gehad op een reeks werving- en selectiekantoren en HR spelers die na de crisis van 2008 en 2009 hun omzet zagen afkalven. Een geschikte interim manager vinden en juist selecteren is echter slechts één aspect, daarnaast moet je de man of vrouw, nog coachen tijdens de uitvoering van de opdracht. Daar is een ruime bedrijfseconomische kennis en ervaring voor nodig en dat is waar wij ons in onderscheiden. Onze medewerkers hebben net dat bedrijfseconomische profiel. Een kwalitatieve begeleiding en coaching van de interim manager maakt een essentieel onderdeel uit van onze dienstverlening.”

Share: