‘Committed to your future success’ is de tag line van Essensys. Goed gevonden, niet? Dat vinden wij ook. Maar deze tag line is méér dan een slogan.
Het is een uithangbord van een unieke aanpak, een modus operandi die fundamenteel verschilt van wat anderen (beloven te) doen. We dagen u uit. Vergelijk de “Essensys Way of Working” met uw verwachtingen. We zijn er zeker van: die passen bij elkaar.
 
Interim Management op seniorniveau is niet enkel een kwestie van vraag en aanbod. Iedereen kan parameters op elkaar afstemmen. Maar de context van elke opdracht, de menselijke kant van de zaken en de verborgen risico’s en kansen zijn niet in parameters te vatten. En dan laten we de snelheid, de methodiek van screening én de ondersteuning bij uw keuze nog buiten beschouwing.

Een dynamische portfolio
Denkt u dat de zoektocht naar Interim Managers begint nadat er een opdracht binnenloopt? Nee, hoor. Onze partners, adviseurs en recruiters hebben een uitgebreid netwerk tot hun beschikking en volgen de micro- en macro-economische evoluties van onze klanten van nabij op. Zij beseffen wat ondernemingen bezighoudt en met welke uitdagingen elke sector wordt geconfronteerd.
Het is in die context dat Essensys voortdurend zijn portfolio samenstelt en uitbreidt. Niet op basis van oppervlakkige en algemene parameters. Maar op basis van oprechte, strikte selectieprocedures.
Alles start met een curriculum vitae. Wanneer de opleiding en carrière van een kandidaat voldoen aan onze verwachtingen, volgt een telefonisch interview, een persoonlijkheidstest én een persoonlijk interview. Dit wordt uitgevoerd door één van onze senior recruiters. En dan nog. Enkel wanneer het profiel van de kandidaat ook echt “klikt” met de filosofie van Essensys, wordt de kandidaat-manager opgenomen in onze portfolio.
Samen met de kandidaat-managers houden we hun informatie up-to- date. Zo zijn we in staat om snel en flexibel kandidaten te vinden voor een bepaalde aanvraag. Met andere woorden: Essensys heeft de meest gekwalificeerde senior managers in portfolio, nog vóór u uw aanvraag verstuurt.
 
Solide knowhow
Alle partners en senior-adviseurs van Essensys hebben zélf bedrijven of grote afdelingen geleid, of senior managementfuncties uitgevoerd. We beschikken dan ook over een diverse interne bedrijfservaring, onder meer in volgende disciplines:
 • Algemeen management
 • Financiën
 • Bevoorrading
 • Human resources
 • Marketing en verkoop

Het is precies die ervaring die ons in staat stelt om heldere analyses te maken van uw situatie. En om Executive Interim Management-oplossingen te formuleren die aansluiten bij uw vraag. Onze klanten verzilveren dus bij elke aanvraag onze jarenlange succesvolle samenwerkingen tussen klanten en Interim Managers.
 
Maar wat met het internet?
Wil dat dan zeggen dat Essensys zweert bij oude, traditionele rekruteerstrategieën? Wat dan met het internet en sociale media – zoals LinkedIn? Geen reden tot paniek, ook LinkedIn en sociale media behoren tot de standaardtechnieken van onze Essensys recruiters. Maar weet wel dat:
 • slechts 8% van de HR-managers waarde hecht aan wat er op LinkedIn staat.
 • 29% van die HR-managers inschat dat LinkedIn-informatie minder betrouwbaar is dan wat er in een papieren CV staat.
 • 47% niets gelooft van aanbevelingen op LinkedIn.
 • een schamele 1% (!) gelooft in succesvolle aanwervingen via LinkedIn.

 
Dat blijkt uit studies bij HR-managers in 100 grote Britse bedrijven, uitgevoerd door Norrie Johnston Recruitment. We halen dit niet aan om LinkedIn in diskrediet te brengen – integendeel. We raden wel aan om LinkedIn te gebruiken waarvoor het oorspronkelijk is opgericht: het faciliteren van de eerste kennismaking. Niet meer, niet minder.
 
LinkedIn is bovendien geen ideaal promotiekanaal voor senior managers. Promotie op sociale netwerken is weinig discreet. En veel executives maken er geen regelmatig gebruik van, wat het moeilijk maakt om deze groep te bereiken. De vrije toegang tot het medium blijkt dus een flinterdun voordeel. 41% van de executives verkiest nog altijd een recruitment partner met strikte selectieprocedures.
 
De enorme hoeveelheid kandidaten bekijken, neemt bovendien ontzettend veel tijd in beslag. “LinkedIn mag dan wel verschillende voordelen hebben, het garandeert simpelweg niét dat het bedrijf de juiste kandidaten aantrekt”, aldus Norrie Johnston Recruitment. “Ondanks de grote populariteit van de sociale media, blijft een belangrijke rol weggelegd voor recruitmentbedrijven. LinkedIn is ongetwijfeld een boeiend medium dat recruitmentbedrijven niet kunnen negeren, maar het sociale netwerk is geen alternatief voor de bestaande methodieken.”  
Wie zoekt ú precies?
Bij Essensys is een intakegesprek met de klant van fundamenteel belang. Zelfs voor klanten voor wie we al meer dan 20 jaar Interim Managers zoeken. Zelfs als het gaat om een functie die we 5 jaar geleden al een keer invulden. Waarom? Omdat marktomstandigheden veranderen, net als de structuur en de processen binnen een bedrijf. Nieuwe tijden vergen nieuwe oplossingen. We laten niets aan het toeval over. En dat intakegesprek is geen oppervlakkige sales pitch. Integendeel.
 
We komen om te luisteren. Vragen te stellen. Ontdekken wat ú te vertellen hebt, wat uw verwachtingen en gevoeligheden zijn. We willen precies weten waar u naar op zoek bent, wat u wilt én wat u niet wilt. Kort na dat gesprek ontvangt u een samenvatting van onze partner of senior adviseur: een overzicht van de context, uw uitdagingen en verwachtingen.
 
U past aan waar nodig, zodat we een helder overzicht hebben waarmee we op zoek kunnen naar de meest geschikte senior Interim Manager. Zo vermijden we misverstanden. We stellen een duidelijke wettelijke overeenkomst op met de geselecteerde Interim Manager en voegen een contractueel bindende gedragscode toe. Goede afspraken maken goede vrienden, toch?  
Wie ís die manager nu eigenlijk?
Essensys selecteert een aantal senior Interim Managers die aan uw verwachtingen voldoen. Substantiële knowhow speelt een cruciale rol. Maar we analyseren ook zorgvuldig op de gekozen kandidaten binnen de cultuur van uw onderneming passen. Met andere woorden: we screenen op basis van uw aanwijzingen, niet op basis van vage parameters. Essensys moet er 100% van overtuigd zijn dat de kandidaten die we voorstellen, volledig voldoen aan uw eisen.
 
De geselecteerde managers tekenen éérst een overeenkomst met Essensys. Die omvat een duidelijke stellingname over:
 • de interesse van de kandidaat in de functie
 • de beschikbaarheid van de kandidaat
 
Bovendien wordt een confidentialiteitsclausule toegevoegd. En pas dan gaan we over tot een concreet interview. Pas als er voor klant én manager een match is, begint de volgende ronde. Essensys stelt twee, maximum 3 kandidaten voor, die allen beschikken over een uitgebreid CV. Ook een duidelijke samenvatting van onze motivatie wordt toegevoegd.  
Aan het werk!
Uiteraard kiest u, onze klant, wie u op gesprek wilt ontvangen – één kandidaat of elke kandidaat die door Essensys wordt voorgesteld. En u neemt de uiteindelijke beslissing. Uw Essensys-raadgever is aanwezig bij het interview, maar beperkt zich tot een introductie en advies – indien nodig – bij het nemen van de juiste beslissing.
Is ons werk voltooid na de definitieve keuze? Absoluut niet. Dan begint de uitdaging pas. Essensys zorgt ervoor dat de manager – die onmiddellijk begint, zonder overgangsperiode – een vlotte en productieve start maakt. “Geef ons honderd dagen”, dat is niet onze stijl. We verzekeren productiviteit vanaf dag één. U hebt daar recht op.  
Als het nodig is, ondersteunt Essensys u bij het opstellen van een Plan van Aanpak. We toetsen regelmatig de stand van zaken af bij u en onze manager. Zo garanderen we een vlotte voortgang op basis van het contract en het Plan van Aanpak. We monitoren alles en zorgen ervoor dat de opdracht wordt uitgevoerd zoals afgesproken.  
Een tevreden klant?
Na afloop van elke opdracht worden zowel de klant als de manager bevraagd door verschillende partijen. U krijgt de kans om de werking van Essensys en de betrokken partner of senior partner te beoordelen. Ook onze Way of Working, de opvolging, het resultaat en de toegevoegde waarde worden besproken.
 
“Committed to your future success” is geen loze slogan. Essensys wil oprecht een actieve rol spleen in het succes van onze klanten. Het feit dat het merendeel van onze klanten steeds opnieuw een beroep doen op onze service, is het beste bewijs dat we onze beloften waarmaken.
 
Kwaliteit
Alle activiteiten van Essensys – van de selectie van de senior Interim Managers, de relatie met de klant tot de implementatie van de follow-up van alle opdrachten – worden beschreven in onze Way of Working.
De processen en procedures in het Essensys-kwaliteitshandboek zijn voortdurend onderwerp van audits door externe partijen: LQRA (Lloyds Register of Quality Assurance, die ook optreedt voor beroepsorganisatie Federgon) en Qfor – Management Information. Het is geen verrassing dat Essensys al jarenlang beschikt over het maximum van 4 sterren op het gebied van kwaliteit, uitgereikt door beroepsorganisatie Federgon.  
Kortom, onze volledige modus operandi, zoals beschreven in ons kwaliteitshandboek en geïntegreerd in onze commerciële en zakelijke service, wordt gemonitord door externe auditeurs om een effectieve realisatie te verzekeren. Voor u, onze klant, is dit een absolute garantie dat we steeds transparant en doelmatig te werk gaan.
 
Share: